Slider

ZAKLÁDÁNÍ ZAHRAD, PARKŮ A TERAS

S nadšením se pustíme do realizací Vašich představ. Chceme být součástí řešení nadcházejících klimatických změn a uděláme vše proto, aby vaše zahrada stále vzkvétala.

vyčištění pozemku, mýcení porostů a případně ošetření a ochrana zachovalé vzrostlé zeleně
přírodně krajinářské úpravy, modelace terénu
vytyčení a stavba cest, hřišť, vodních nádrží, zahradnických staveb
příprava půdy pro výsadbu a osetí
vytyčení a výsadba dřevin a květin
založení trávníků
záruka na provedené práce a osázené rostliny

Naše další dovednosti